André Oyen
Leestip van André Oyen
Via papier de wereld rondreizen.

de politieke exploitatie van islamofobie

27 augustus 2020

Citaat: " Van moeders kant stam ik af van Hugenoten, die om godsdienstige redenen Frankrijk ontvluchtten. Het recht op godsdienstvrijheid zit in mijn DNA. En ik kom uit een juridisch nest, waar het belang van de Grondwet mij is ingeprent."

Walter Palm, die vanaf 1982 tot zijn pensionering in 2017 als ambtenaar voor opeenvolgende ministers belast was met integratiebeleid scheef een vlammend essay over de discriminatie. Het is een logboek van de volgens Palm discriminerende bejegening van moslims. Dit essay Het sluipend gif van islamofobie – 1989-2019 gaat uitgebreid in op de politieke exploitatie van islamofobie (het radicaal afwijzen van alles wat met de islam te maken heeft) nadat deze geëxplodeerd was als consequentie van 11 september 2001. Ook staat dit essay stil bij radicalisering als gevolg van islamofobie: islamofobie als zuurstof van radicalisering bij maatschappelijk ontwrichtende gebeurtenissen als de recente aanslagen in Nieuw-Zeeland (15 maart 2019) en Sri Lanka (21 april 2019). Op 21 mei 2019 werd bekend dat de AIVD heeft becijferd dat in de afgelopen 15 jaar 112 islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen zijn gepleegd in West-Europa en de Verenigde Staten. Driekwart van de aanslagen vond plaats in de afgelopen vijf jaar. Het essay sluit af met de verontrustende constatering dat het sluipend gif van islamofobie inmiddels de Grondwet, het fundament dus van de rechtstaat, heeft bereikt en bepleit daarom de instelling van een constitutioneel hof. Palm is bezorgd over de omgang van de politiek met moslims. Hij wijst erop dat veel Joden in het vooroorlogse Duitsland het antisemitisme onder¬schatten. ‘Hitler paste de salamitactiek toe,’ schrijft hij. ‘Geleidelijkheid zorgt ervoor dat abnormale zaken als antisemitisme en islamo¬fobie op termijn als normaal worden beschouwd.’ Met zo’n ‘Godwin’ ben je volgens de goegemeente op sociale media ‘af’. “Daar trek ik me als non-conformist niks van aan,” zegt Palm. Het ‘islamofobe klimaat’ raakt hem persoonlijk, stelt de op Curaçao geboren Palm. “ In zijn essay beschrijft Palm hoe Nederland vanaf nine eleven werd bevangen door ‘massahysterie’ aangaande de islam. Naast Pim ¬Fortuyn (‘makelaar in angst’) krijgt Geert -Wilders ervan langs. ‘Wilders is een socialistische politicus, die ook nationalistisch is in-gesteld,’ schrijft Palm. ‘Misschien is ‘nationaalsocialistisch’ daarom de beste categorisering.’ Wouter Bos wordt evenmin gespaard; hij ¬maakte van de PvdA een PVV light. Palm hekelt uitspraken van Mark Rutte in ¬Zomergasten in 2016. “Pleur op!” zei de premier over een Turkse Nederlander die een cameraman verwensingen toeriep. Zo vergrootte hij de kloof met de islamitische gemeenschap, stelt Palm. “Wat een verschil met het voorbeeldige optreden van de premier van Nieuw-Zeeland, die na de islamofobe aanslagen in Christchurch zei dat islamitische medeburgers bij ons horen.” Burgemeester Halsema krijgt ook een veeg uit de pan. Met de bekendmaking van waarschuwingen van de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum vergrootte ze de ‘vertrouwenscrisis’ met de islamitische gemeenschap. Terwijl er momentum is voor een alliantie, meent Palm. “Het overgrote deel van de islamitische gemeenschap is ongelukkig over de terreur uit naam van de islam. Zie de honderden imams die na de aanslag in 2017 bij de London Bridge weigerden begrafenisrituelen uit te voeren voor de gedode terroristen. Maak daar gebruik van. De AIVD en NCTV doen goed werk, maar kunnen het niet alleen. Je hebt de moslimgemeenschap nodig bij terreurbestrijding. Hetzelfde speelt bij Koranscholen. Als we willen dat ze de Grondwet naleven, moeten we het goede voorbeeld geven.” Daarbij kan een constitutioneel hof helpen, zoals eerder voorgesteld door onder anderen Halsema. Zo’n in veel westerse democratieën bestaand hof kan toetsen of voorstellen strijdig zijn met de Grondwet. De islamofobe wetten zijn strijdig met de Grondwet en ze ondergraven daarmee het fundament van de rechtsstaat. Het is een sluipend proces dat begint met uiterlijkheden zoals het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, bij zorginstellingen, in overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn meer islamofobe wetten aan de horizon. In naam van de Grondwet moet dit sluipend proces gestopt worden. Een gedurfd boek in tijden dat populisten verkiezingen winnen met islamfobische slogans.

Synopsis

HIstorisch overzicht van de groeiende weerstand op maatschappelijk en juridisch gebied tegen de islam in Europa.

André Oyen
Leestip van André Oyen
Via papier de wereld rondreizen.

Het sluipend gif van islamofobie : 1989-2019
Titel:
Het sluipend gif van islamofobie : 1989-2019
Auteur:
Walter Palm
# pagina's:
228 p.
Uitgeverij:
In de Knipscheer
ISBN:
9789062657698
Materiaal:
Boek
Onderwerp:
Islam en maatschappij
Aanbevolen voor:
Boeiend
Doelgroep:
Volwassenen