Maklu | Garant | Het Spinhuis uitgevers

Maklu is een zelfstandige onderneming, opgericht in 1972. Maklu-publicaties bestrijken het hele juridische domein, met een nadruk op het Belgisch, Nederlands en internationaal recht. Ook de Maklu-uitgaven op het vlak van criminologie en politiewerking hebben een ruim aandeel. Een bijzondere plaats bekleden de Maklu-boeken inzake fiscaliteit.

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

  • - ‘leer’-boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen, …)
  • - informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …)
  • - publicaties ten behoeve van de wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, …)
  • - boeken voor het brede publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, milieu, opvoeding, politiek, psychologie, verkeer, …).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland.

  • Somersstraat 13 - 15
    2018 Antwerpen