Documentatiecentrum Vlaamse Esperantobond

In de hoofdzetel van de Vlaamse Esperantobond in de Lange Beeldekensstraat bevindt zich nog een beperkte bibliotheek aan werken in en rond het Esperanto.

Het gros van de collectie wordt sinds kort ondergebracht in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, waar deze als speciale collectie geraadpleegd kan worden.

  • Lange Beeldekensstraat 169
    2060 Antwerpen