Den Hopsack

Den Hopsack is een lokaal in het oude centrum van Antwerpen, dat door de VZW “Modus Vivendi” wordt beheerd. Deze VZW organiseert zelfstandig activiteiten, maar biedt ook facilitaire ondersteuning aan door anderen georganiseerde activiteiten op het vlak van literatuur, muziek, beeldende kunst enz. Kenmerkend voor de s georganiseerde of ondersteunde activiteiten is dat deze laagdrempelig zijn. Dit komt onder meer tot uiting in het gratis toegankelijk zijn van alle activiteiten. Daarbij steunt de VZW uitsluitend op de inzet van vrijwilligers.

Openingsuren: vanaf 20:00 uur (dinsdag gesloten) en indien opening is gewenst gezien de activiteit die doorgaat.

  • Grote Pieter Potstraat 24
    2000 Antwerpen