Behoud de Begeerte

Behoud de Begeerte wil een caleidoscopische blik bieden op het hedendaagse literaire aanbod, zowel nationaal als internationaal, door het creëren van kwalitatief hoogstaande en theatraal-literaire voorstellingen. De literaire voorstelling tot theatraal genre promoveren is haar belangrijkste doel.

Behoud de Begeerte wil literatuur aan een breed en divers publiek (ruimer dan het lezerspubliek) presenteren, via enerzijds een artistiek relevante theatrale enscenering van literaire teksten (poëzie, fictie en non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, ...) en anderzijds een doorgedreven geografische spreiding van de voorstellingen.

Behoud de Begeerte stelt de auteur en zijn werk centraal. Teksten worden voorgelezen door hun auteurs zelf. De voorstellingen bestaan uit zorgvuldig met elkaar in verband gebrachte voorleessessies (eventueel rond een bepaald thema) en uit een relevante en complementaire selectie van live muziek, dans, filmfragmenten, videokunst.

Behoud de Begeerte staat voor literaire producties met sterke multidisciplinaire accenten.

  • De Coninckplein 25
    2060 Antwerpen