Nick van de Vel
Leestip van Nick van de Vel
“You can never get a cup of coffee large enough or a book long enough to suit me.”

Elite Capture: De Coöptatie van Radicale Kritieken en de Strijd voor Radicale Solidariteit

3 juni 2024

In "Elite Capture" onthult Olùfèmi O. Táíwò een cruciale dynamiek binnen de hedendaagse politieke en sociale strijd: de coöptatie van radicale kritieken op raciaal kapitalisme door de politieke, sociale en economische elites. Táíwò's boek is een scherpe aanklacht tegen de manier waarop deze elites radicale ideeën hebben overgenomen om hun eigen belangen te dienen, een proces dat hij identificeert als 'elite capture'.

'Elite capture' is een manifestatie van de heersende klassen die ideologieën en bewegingen coöpteren om hun machtspositie te behouden. De kapitalistische klasse, in haar streven naar het behoud van haar economische basis, is bereid elke politieke of sociale beweging die haar macht bedreigt te ondermijnen of te coöpteren.

Táíwò betoogt dat het probleem niet ligt bij identiteitspolitiek zelf, maar bij het proces waarbij een radicaal concept van zijn politieke substantie en bevrijdend potentieel wordt ontdaan. Dit proces neutraliseert de potentieel revolutionaire kracht van deze bewegingen door ze te reduceren tot instrumenten die de bestaande machtsverhoudingen versterken.

We zou verder kunnen, en moeten, gaan door te stellen dat 'elite capture' niet alleen de politieke substantie van radicale bewegingen ondermijnt, maar ook de solidariteit tussen verschillende onderdrukte groepen verzwakt. Door de focus te leggen op individuele identiteiten en ervaringen, zullen de gemeenschappelijke belangen en strijd tegen de kapitalistische uitbuiting en onderdrukking naar de achtergrond verdwijnen.

Táíwò's pleidooi voor een politiek van radicale solidariteit kan dus vanuit een antikapitalistische bril, worden toegejuicht als een stap in de richting van het herstellen van de oorspronkelijke doelen van identiteitspolitiek: het verenigen van onderdrukte groepen in een gezamenlijke strijd tegen kapitalistische uitbuiting en voor een rechtvaardige samenleving. Dit zou een terugkeer betekenen naar een klassenbewustzijn dat de verschillende vormen van onderdrukking erkent, maar tegelijkertijd streeft naar een collectieve bevrijding.

"Elite Capture" is een belangrijke interventie die ons helpt om voorbij de binaire tegenstelling van 'klasse' versus 'ras' te bewegen. Het boek bevordert de mogelijkheid om over onze verschillen heen te organiseren in de dringende strijd voor een betere wereld.

Nick van de Vel
Leestip van Nick van de Vel
“You can never get a cup of coffee large enough or a book long enough to suit me.”

Titel:
Elite Capture
Auteur:
Olùfèmi O. Táíwò
# pagina's:
157
Aanbevolen voor:
Om samen te lezen

Gerelateerde leestips