Brilschanspark

Heerlijk rustige plek met veel banken, plekjes in het gras bij het water en een directe verbinding met natuurgebied Wolvenberg. Het Brilschanspark, het Villegaspark en de Wolvenberg worden binnenkort verbonden in Park Brialmont.