SamenLezen in coStA

Elke vrijdag van 11 tot 12 uur kan je in CoStA samen lezen met Bond zonder Naam.
Samen Lezen is in kleine groep genieten van mooie teksten uit de wereldliteratuur.
Leesbegeleiders lezen verhalen en gedichten voor en sprokkelen jullie gedachten en gevoelens.

Na het lezen is er soep.
Deelnemen is gratis.

i.s.m. Bond Zonder Naam