Leesgroep Literatuur

Telkens van 10u30 tot 13 uur.

De deelnemer verbindt zich ertoe om het gekozen boek op voorhand te lezen, zodat een rijke uitwisseling met de ideeën van andere lezers kan plaatsvinden.

Inschrijven is verplicht via mail naar groenewaterman@groenewaterman.be

Deelname is gratis. Een vrije bijdrage wordt gewaardeerd.

De bijeenkomsten vinden plaats in de kelder van de Groene Waterman.