Stijn Streuvels, Chroniqueur van het eigen leven

Stijn Streuvels maakte vanaf zijn zeventigste uitgebreid de balans op van zijn leven in drie autobiografische boeken. De titels daarvan verwijzen naar de plattelandsdorpen waar hij had gewoond:

> Heule, het dorp waar hij werd geboren en waar hij zijn jeugd doorbracht

> Avelgem, het dorp van zijn adolescentiejaren en zijn prille schrijverschap

> Ingooigem, het dorp waar hij in 1905 zijn eigen woning Het Lijsternest bouwde en tot aan zijn dood met zijn gezin woonde.

Het zijn teksten vol herinneringen, anekdotes en reflectie op wat er in zijn leven werkelijk toe deed.

Waartoe dient het, of moet het dienen? Vooreerst voor mijzelf, en best uitsluitend voor mijzelf, als een soort getuigenis van ’t geen men in ’t verleden heeft gevoeld – aantekeningen dus louter om bewaard te blijven, voor later.
Stijn Streuvels, Ingooigem, 2021

Cultuurjournalist Joris Vergeyle praat met Leentje Vandemeulebroecke, de kleindochter van Stijn Streuvels, en met schrijver Luuk Gruwez. Bruno Vanden Broecke leest fragmenten voor uit het recent heruitgegeven Ingooigem.

Stijn Streuvels, Chroniqueur van het eigen leven
Datum:
18 nov. 2021
Startuur:
20:00
Einduur:
21:30
Organisator:
Letterenhuis
Locatie:
Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22, Antwerpen