Europa en migratie door Professor Hendrik Vos

Europa worstelt met migratie. Het is een uiterst gevoelig thema in alle lidstaten en politieke partijen hebben er overal een uitgesproken mening over. Het lukt amper om gezamenlijke afspraken te maken. In deze lezing maakt Hendrik Vos een stand van zaken op en probeert hij in te schatten wat we de komende periode van Europa mogen verwachten.

Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hendrik Vos doceert in de bachelor Politieke Wetenschappen (Europese Politieke Integratie, het Beleid van de Europese Unie) en in de masteropleidingen Politieke Wetenschappen en EU Studies (Besluitvorming in de Europese Unie, Werkcollege Besluitvorming in de Europese Unie, Actuele Vraagstukken van de Europese Politiek). Hij leidde een 30-tal onderzoeksprojecten en was promotor van vijftien met succes afgelegde doctoraten. Hij publiceerde onder meer over actuele thema’s in de Europese politiek en over besluitvormingsprocessen. In het Nederlands publiceerde Hendrik Vos bij ACCO onder meer de handboeken “Besluitvorming in de Europese Unie – een survival kit” en “De impact van de Europese Unie - beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen.” Voor een breder publiek schreef hij samen met VRT-journalist Rob Heirbaut het boek “Hoe Europa ons leven beïnvloedt”. De auteurs werden omwille van dit boek in 2008 bekroond met de Wablieftprijs voor Klare Taal, die jaarlijks wordt uitgereikt aan mensen die erin slagen om ingewikkelde onderwerpen op een bevattelijke manier uit te leggen. Hendrik Vos schrijft ook vaak stukjes over de Europese Unie in de krant en becommentarieert geregeld actuele gebeurtenissen in de Europese politiek.

Aangeboden door Mentoring Naar Werk & GATAM vzw in samenwerking met VDAB

Europa en migratie door Professor Hendrik Vos
Datum:
22 sep. 2022
Startuur:
20:00
Einduur:
22:00
Organisator:
Bibliotheek Permeke
Locatie:
Bibliotheek Permeke
De Coninckplein 26, Antwerpen 6