De canon. Vensters naar het verleden – vensters op de toekomst: Een transnationaal-comparatieve analyse over de historische canons van Nederland, Denemarken en Vlaanderen

NISE-lezing door Frits van Oostrom, Susan Legêne en Emmanuel Gerard

Een boeiend rondetafelgesprek met experts over de Nederlandse, Deense en Vlaamse canon.

De lancering van de Canon van Vlaanderen heeft dit jaar stof doen opwaaien in de historische gemeenschap en de samenleving. Debatten focusten (logischerwijs) op de rol die de canon zou kunnen/moeten spelen in Vlaanderen, en wat de canon als instrument betekent voor de Vlaamse identiteitsvorming.

De NISE Lezing van 2023 zal het (Vlaamse) zicht openbreken, en de Canon in een vergelijkend perspectief plaatsen door een rondetafelgesprek te organiseren met experts en kenners van andere voorbeelden. Prof. dr. Frits van Oostrom, voorzitter van de eerste Nederlandse Canoncommissie, zal de Nederlandse casus verder uitleggen. De Nederlandse canon werd immers tijdens de debatten al meermaals aangehaald als leidraad voor de ontwikkeling van de Vlaamse variant en een verdere vergelijking kan de gelijkenissen en verschillen duidelijk blootleggen.

Daarenboven zal er tijdens de avond ook aandacht gaan naar een casus die minder bekend is: in Denemarken werd er aan het begin van het millennium ook een canon ontwikkeld. Prof. dr. Susan Legêne zal tijdens de avond meer uitleg en context verschaffen over deze (vergeten) canon die mogelijks andere inzichten kan verschaffen. Ten slotte zal Canonvoorzitter Emmanuel Gerard de casus van de Vlaamse canon voorstellen.

De NISE Lezing vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 november in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.


Praktisch

Vrijdag 10 november 2023 om 19 uur
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, ingang Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Gratis

De canon. Vensters naar het verleden – vensters op de toekomst: Een transnationaal-comparatieve analyse over de historische canons van Nederland, Denemarken en Vlaanderen
Datum:
10 nov. 2023
Startuur:
19:00
Einduur:
21:00
Organisator:
ADVN
Locatie:
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen