Vrij lezen in de natuur #3: Jean Paul Van Bendegem leest in Park Brialmont

Na een zeer indringend interview in filosofiehuis Het zoekend hert trok de dynamische filosoof Jean Paul Van Bendegem nog diezelfde dag de vermassacreerde natuur in. In Park Brialmont in Berchem las hij vier passages uit zijn nieuwste boek, Geraas en geruis. Tot uw, ons en gelukkig ook wel zijn genoegen.

Voor alle credits en extra informatie: www.hetzoekendhert.be