Lampo&Lampo: Een vaderzoektocht - deel 2

In de jaren 60 en 70 was Hubert Lampo één van de meest succesvolle schrijvers, maar tegelijk kreeg hij aanhoudend met aanvallen te maken. De vrijzinnige, linkse schrijver was ook redactiesecretaris van het NVT en moest in zijn functie de afwijsbrieven versturen naar jonge auteurs die graag gepubliceerd wilden worden. Bovendien was hij cultuurrecensent van de Volksgazet, waaruit in de ogen van de jonge garde bleek dat Lampo niet geïnteresseerd was is in schrijvers die perse geëngageerd uit de hoek wilden komen. Tolerant als hij was, vond hij het ook doodnormaal om katholieke auteurs aandacht te geven. Hij zat de modernisten dus in de weg en zijn eigen succes met De komst van Joachim Stiller waarin een Christusfiguur uit het graf herrijst, maakte het alleen maar ingewikkelder. Ook zijn magisch realisme werd niet altijd begrepen. Hubert Lampo was een gevoelig man en leed onder het schervengericht.