Leesweb

Leesweb is een organisatie die al haar pijlen richt op leesbevordering voor alle leeftijden. Hiervoor steunen zij op twee pijlers. De eerste is het zelf organiseren van activiteiten, workshops, ateliers en dergelijke om lezers ertoe aan te sporen om te blijven lezen en nieuwe leeservaringen op te doen. De tweede richt zich op het ondersteunen van initiatieven en het opleiden van leerkrachten, bibliothecarissen en organisaties om zelf activiteiten te organiseren.

Leesweb wil een zo omvattend mogelijk project zijn binnen de literaire sfeer. Daarom gaat ze actief de dialoog aan met andere kunstvormen en probeert ze niet-lezers ook tot lezen aan te zetten, want lezen en leesplezier bestaat in alle vormen en is er voor iedereen.

  • Louis Frarynlaan 75
    2050 Antwerpen