Nottebohmlezing Marnix Beyen - De beeldhouwer Albert Poels

De vos is weliswaar aaibaar, maar ook raadselachtig en ongrijpbaar. Misschien is de vos wel de nachtzijde van de mens? Of misschien toch niet? Yvan De Maesschalck houdt de vos tegen het licht als personage, symbool of motief in de moderne literatuur.

In het rijke oeuvre van de Antwerpse beeldhouwer Albert Poels (1903-1984) is Reinaert de Vos alomtegenwoordig. Soms verschijnt het dier er alleen in al zijn glorie, maar veel vaker staat het in relatie tot andere bekende personages uit het Vlaamse literaire en folkloristische pantheon (Tijl Uilenspiegel en Nele, Pallieter, Lange Wapper). Welke rollen speelde de vos precies in het sculpturale verhaal dat Poels wilde vertellen? In welke mate en hoe transformeerde de figuur onder invloed van de veranderende politieke en culturele omstandigheden en van de wensen van de opdrachtgevers? Aan de hand van de vossen die Poels in hout, steen en brons vervaardigde, zal ik ook het verhaal vertellen van deze belangrijke Vlaamsgezinde beeldhouwer die zelf grotendeels uit beeld is verdwenen.

bio
Marnix Beyen (1971) doceert Hedendaagse Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, waar hij ook lid is van Power in History – Centrum voor Politieke Geschiedenis. In zijn onderzoek exploreert hij de culturele en politieke representatie van naties in West-Europa tijdens de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Hij publiceerde onder meer Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel (1998), Local Memories in a Nationalizating and Globalizing World (2015, met Brecht Deseure, red.), De taal van de geschiedenis. Hoe historici lezen en schrijven (2019) en De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag (2021, samen met Judith Pollmann en Henk te Velde).

Nottebohmlezing Marnix Beyen - De beeldhouwer Albert Poels
Datum:
15 mei 2022
Startuur:
11:00
Einduur:
12:30
Locatie:
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen