Het slechte geweten van Vlaanderen

Ons koloniale en racistische verleden bezwaart meer dan ooit ons collectieve geweten. Straatnamen, boeken, standbeelden en oude gewoontes liggen onder vuur, vaak om begrijpelijke redenen.
Tussen de schaamte van links en de eigendunk van rechts stuurt Kevin Absillis aan op de herontdekking van Hendrik Conscience. Ooit geprezen als de man die zijn volk leerde lezen, nu gezien als de verspreider van bijvoorbeeld racistisch gedachtegoed. Maar waarom eigenlijk? Telt zijn oeuvre zoveel zwarte bladzijden? Wat vond hij bijvoorbeeld van migratie, slavernij en kolonialisme? Verdient hij het voordeel van de twijfel?Daar hebben we het over in deze sessie, die je kritisch laat nadenken over een razend actueel thema. Iedereen vanaf 16 jaar welkom!

Check de festivalpagina voor eventuele corona-maatregelen en updates.

Activiteit in het kader van de Boekenkamer, waar je kan snuisteren in populairwetenschappelijke literatuur en waar UAntwerpen-onderzoekers je meer vertellen over hun meest recente boek.

Kevin Abillis is onderzoeker bij het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN), Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen.

Het slechte geweten van Vlaanderen
Datum:
27 nov. 2022
Startuur:
16:15
Einduur:
16:45
Organisator:
Universiteit Antwerpen
Locatie:
Lange Winkelstraat 9
Lange Winkelstraat 9, Antwerpen