Het Boekenvirus: prikkelende auteursvoordrachten

*** DONDERDAG 4 NOVEMBER ***

12.00-12.30: Els Tanghe & Wouter Schelfhout
Onderwijs: Lesgeven is de MACS!

> Zelfgestuurd leren? De ‘MACS’, zeker in een krachtige leeromgeving! Met de dimensies Motiveren, Activeren, Coachen en Structureren heeft elke leraar de sleutel in handen om leerlingen hiertoe aan te zetten en bovendien ook diepgaand leren uit te lokken. Aan de hand van concrete voorbeelden ervaar je hoe je dit toepast.

12.30-12.50
Tania Gevaert
Onderwijs: Onderpresteren aanpakken op school

Ondanks de vele pogingen om het fenomeen van onderpresteren te verklaren, zijn er weinig effectieve en efficiënte interventies bekend. Het Achievement Motivation Enhancement (AME) model is een psychosociale interventie gericht op het verhogen van prestatiemotivatie. Wat levert het op? Het tijdschrift OnderWijsTijd wijdde er een bijdrage aan.


13.00-13.25: Rik Pinxten
Humanisme in woelige tijden

>Wat heeft het humanisme ons tot nu eigenlijk gebracht? Rik Pinxten bepleit een nieuwe basishouding: voorbij het hyperindividualisme en de vermarkting van mens en natuur. Een vernieuwd niet-eurocentrisch en ecologisch humanisme en democratisch denken: eerlijk maar ook bescheidener dan we gewend zijn.

13.25-13.50: Marcel De Beulekeer
Een humanistische toekomstvisie: het solidair-individualisme

>Gezin, fiscaliteit, werk en sociale bescherming: het zijn vier werven waardoor met solidair-individualisme onze gemeenschap beter én gelukkiger wordt. Met realistische scenario’s toont de auteur hoe het anders kan.

14.00-14.30: Ann Van Sevenant
Levensecht. Nep is geen optie

>Al sinds de oudheid verzetten filosofen zich tegen bedrog en hypocrisie. Volgens Ann Van Sevenant is de post-fake tijd aangebroken, het verlangen naar echtheid wordt steeds sterker. Ze geeft het woord aan een reeks denkers uit verschillende domeinen, zoals de esthetica, antropologie, filosofie, religie, poëzie, ecologie, genderstudies en kunsttheorie.

15.00-15.30: François Levreau
Waarom loopt het moderne samenleven soms zo moeizaam?

>“Bedachtzaam, erudiet en met een open geest beschrijft François Levrau onze samenleving. Hij heeft een bijzondere neus voor hoe mensen met elkaar omgaan en zijn essays nodigen uit om daar verder over na te denken. De thema’s die hij ter sprake brengt gaan ons allemaal aan. Zeer aanbevolen!”

16.00-16.30: Klaas Smelik
Etty Hillesum: behoud van menselijke waardigheid in oorlogstijd

>Hoe is er in binnen- en buitenland gereageerd op Etty Hillesums dagboeken sinds de eerste publicatie in 1981? En hoe hebben haar opvattingen zich ontwikkeld over lotsverbondenheid, behoud van de menselijke waardigheid in oorlogstijd, een periode waarin humaniteit juist onder de grootst mogelijke druk stond?

17.00-17.30: Paul Ponsaers
Hoe extreems rechts is Vlaanderen? Georganiseerde wanorde. Rechts-extremisme in Vlaanderen 2019-2021

>Sinds de Pano-reportage ‘Wie is Schild & Vrienden echt?’ is er aan extreemrechtse zijde heel wat gebeurd. Dit polariserende gedachtegoed wordt via internet, in allerlei verborgen chatrooms, gretig aan de man gebracht. Maar ook op straat komt het ongenoegen tegen de democratie tot uiting. Wat is er de afgelopen drie jaar in Vlaanderen allemaal gebeurd? In zijn nieuwe boek ‘Georganiseerde wanorde. Rechts-extremisme in Vlaanderen 2019-2021’ geeft Paul Ponsaers een kroniek.

*** VRIJDAG 5 NOVEMBER ***

12.00-12.30: Sien Winters
Vlaamse Woonmonitor

>Is wonen betaalbaar voor iedereen? Hoeveel gezinnen beschikken niet over de nodige woningkwaliteit? Heeft iedereen gelijke toegang tot een woning? En voldoet het aanbod wel aan de vraag? De ‘Vlaamse Woonmonitor’ komt tegemoet aan onze informatienood. Sien Winters presenteert de meest opvallende cijfers en tendensen en geeft duiding over woningmarkt en woonbeleid.

13.00-13.30: Jan De Bruyne
Artificiële intelligentie en maatschappij

>“AI zit overal en het gebruik ervan zal de komende jaren alleen maar toenemen”. Wat is AI nu precies en welke impact heeft AI op economie, recht en politiek? Wat is bijvoorbeeld de invloed van AI op de rechtspraak en criminaliteitsbestrijding? Op tewerkstelling en bedrijfsvoering? Of op politiek nieuws en politieke campagnes? De potentiële gevaren en uitdagingen van de toenemende ‘AI-isering’ van de samenleving komen aan bod, maar ook de kansen die deze technologische revolutie biedt.

14.00-14.30: Diane Ruthgeerts
Geboeid door Narcisme

>Waarom ben je aangetrokken tot iemand met narcisme, waarom zeg je zo gemakkelijk sorry en blijf je investeren in een niet-wederkerige relatie? Je kunt zonder het te willen de narcistische dynamiek mee in stand houden. De kunst is om die valkuil te vermijden, destructief gedrag te ontmijnen en gaandeweg de boeien los te gooien. Diane Ruthgeerts neemt je mee op een zoektocht naar de essentie van dit verschijnsel.

15.00-15.30: Arno Goudsmit
‘En, wat zei de dokter?’

>Patiënt: dokter, ik ben begonnen aan het boek ‘En, wat zei de dokter?’, maar ik kreeg bij pagina 7 zo’n enorme hoofdpijn; heeft u daar niet iets voor?
Dokter: tja, ik kreeg zelf ook al hoofdpijn bij bladzijde 5.
Patiënt: en buikpijn bij dat verhaal over die reïficaties bij somatisatie
Dokter: had u dat dan gelezen zonder maagzuurremmers?

16.00-16.30: Charles Vergeer
Paulus, de stichter van het christendom?

>Hoe werd van een Joodse sekte een christelijke en nogal anti-Joodse wereldkerk gemaakt. Wat gebeurde er met de echte brieven van Paulus toen die vlijtig later uitgegeven werden en hun rol gingen spelen in een andere wereld dan die van Paulus, in de wereld van de Joods-Romeinse oorlog en de verwoesting van tempel en heilige stad?

17.00-17.30: Jos Lambregs
De os, de ezel en de drie koningen

>De geboorteverhalen uit de evangelies van Mattheus en Lucas verschillen opvallend van elkaar maar er zijn wel erg veel overeenkomsten met andere verhalen uit de oude literatuur. Jos Lambregs gaat in op de literaire traditie waar de verhalen van Mattheus en Lucas in thuishoren.

Het Boekenvirus: prikkelende auteursvoordrachten
Datum:
04 nov. 2021
Startuur:
00:00
Einduur:
23:59
Organisator:
Gompel&Svacina uitgevers
Locatie:
Gompel&Svacina Uitgevers - Foyer De Stroming
Nationalestraat 111, Antwerpen