De strijd om Bali door Anne-Lot Hoek

De onafhankelijkheid van Indonesië is onomkeerbaar, de Republiek Indonesië is een feit. In 1946 bezet Nederland Bali en daar wordt de deelstaat Oost-Indonesië opgericht. Deze staat moet een toonbeeld worden van democratie, maar het gezag dwingt de loyaliteit van de bevolking meteen al meedogenloos af. De strijd om Bali is een geschiedenis van de ongekend hevige guerrillastrijd die vlak na de Tweede Wereldoorlog op het eiland ontvlamde. Een ontluisterend verhaal over onderdrukking, verzet, vriendschap en verraad dat onlosmakelijk is verbonden met het imperiale verleden, maar ook met de kern van de Nederlandse dekolonisatiepolitiek.
Aan de hand van ruim 120 interviews op Bali en in Nederland, uitvoerig archiefonderzoek, brieven en memoires, dringt Anne-Lot Hoek door tot in de haarvaten van het koloniale systeem. Ze brengt een gelaagd en vernieuwend beeld van een wrede onafhankelijkheidsstrijd.

Anne-Lot Hoek is auteur en historica en schrijft voor verschillende Nederlandstalige kranten en tijdschriften (oa. NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en De Lage Landen). De afgelopen tien jaar leverde ze verschillende prikkelende bijdragen aan het debat over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de Nederlandse koloniale politiek.

De strijd om Bali door Anne-Lot Hoek
Datum:
12 nov. 2022
Startuur:
14:00
Einduur:
16:00
Organisator:
Boekhandel De Groene Waterman
Locatie:
Boekhandel De Groene Waterman
Wolstraat 7, Antwerpen