Donderdagen van de Poëzie met Nerkiz Sahin

Er was mij niets gevraagd

Er was mij niets gevraagd is het Nederlandstalige debuut van Nerkiz Sahin (1971). Haar eerste gedichten schreef ze in haar moedertaal Turks. Nerkiz werkt als vertaler/tolk in de sociale sector.
Haar autobiografische poëziedebuut brengt haar verhaal over hoe ze een nieuw leven moest starten na een persoonlijke tragedie. Met veel levenswijsheid en taalgevoel maakte ze een bundel waarin parlando wordt afgewisseld met poëtische mijmeringen.